بستن
FA EN AR RU FR CHI

مهندسی اجتماعی

مهندسی اجتماعی


مهندسی اجتماعی

شما می‏ توانید بهترین ابزارها را برای محافظت از شبکه سازمانتان یا کامپیوتر شخص خودتان  به کار بگیرید. اما کاربران این شبکه‏ ها و کامپیوترهای شخصی ضعیف ‏ترین حلقه این زنجیره هستند. بنابراین لازم است اقدامات لازم در جهت بالا بردن دانش کارکنان و توانمند سازی آنان انجام شود. در این دوره با حملات مهندسی اجتماعی که با سوء استفاده از عدم آگاهی کارکنان صورت می‏ گیرد آشنا می ‏شویم. سرفصل ‏ها
  • تعاریف، اهداف و انگیزه‏ ها
  • انواع حملات مهندسی اجتماعی
  • بررسی سناریوهای عملی
  • بررسی نکات و تکنیک‏ های مهندسی اجتماعی
  • نحوه پیشگیری