بستن
FA EN AR RU FR CHI

مبانی امنیت

مبانی امنیت


مبانی امنیت

در این دوره با تعاریف امنیتی آشنا می‏ شوید. این دوره پیش‏ نیاز سایر دوره‏ های حوزه امنیت است. سرفصل‏ ها
  • تعاریف امنیت و نیازمندی­ها و مثلث CIA
  • بررسی مفهوم احراز هویت و کنترل دسترسی
  • ارزیابی نقاط آسیب پذیری
  • انواع و متدلوژی­ های تست نفوذ
  • DAST و SAST