بستن
FA EN AR RU FR CHI

رمزنگاری

رمزنگاری


رمزنگاری

قطعاً اولین و مهم‏ترین راه برای جلوگیری از نشت اطلاعات، جلوگیری از این است که داده‏ها در اختیار افراد غیر مجاز قرار گیرند.  با وجود این گاهی مجبوریم داده‏های حساس را در محیط‏های ناامن مانند اینترنت انتشار دهیم یا مطمئن شویم در صورت دسترسی شخص دیگری به اطلاعات، آن شخص نتواند از آن‏ها بهره برداری نماید. همچنین گاهی نیاز است که مطمئن شویم که اطلاعات ما تغییر نکرده است در این موارد نیازمندیم از رمزنگاری استفاده نماییم. به همین جهت رمزنگاری را پایه امنیت اطلاعات و اینترنت می‏ دانند. سرفصل ‏ها :
  • اصول رمزنگاری
  • رمزنگاری متقارن
  • رمزنگاری نامتقارن
  • Hashها
  • MAC
  • بازارهای رمزنگاری