نمایشگر دسته ای مطالب

آخرین خبرها

نمایشگر دسته ای مطالب

25 01 2016

مرکز آپا با هدف آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای در دانشگاه گیلان راه اندازی شد

نشست راه اندازی مرکز آپا( آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای) دانشگاه گیلان با حضور مهندس تسلیمی معاون ارتباطات و عملیات مرکز ماهر کشور و مدیران استانی در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد. دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان در این نشست با اشاره بر لزوم توسعه زیرساخت های شبکه ای و تربیت نیروی متخصص ماهر در این زمینه، خواستار توجه ویژه به مباحث مربوط به امنیت فضای تبادل و تولید اطلاعات شد. رئیس دانشگاه گیلان در ادامه با تأکید بر این مطلب که دانشگاه گیلان علاوه بر نقش آفرینی در تولید علم، به نیازهای علمی و تخصصی جامعه نیز توجه دارد افزود تا کنون ۱۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد IT از دانشگاه گیلان فارغ التحصیل شده اند که چهل مورد از پایان نامه های دفاع شده در زمینه امنیت شبکه بوده است. دکتر رضی با اشاره به اهمیت مدیریت حوادث رایانه ای و آسیب پذیری امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: دانشگاه گیلان با راه اندازی این مرکز درصدد است تا علاوه بر آگاهی رسانی به کارشناسان سازمان های دولتی و غیردولتی به ارائه خدمات تخصصی با محوریت امنیت سامانه های سخت افزاری و هوشمند بپردازد. با توجه به اینکه این مرکز تنها آزمایشگاه آپا در شمال کشور است، امیدواریم به سرعت تجهیز شود و علاوه بر خدمات رسانی در استان گیلان، نیازهای استان های همجوار را نیز در مدیریت حوادث رایانه ای مرتفع نماید. مهندس رضایتی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان هم در این نشست با اشاره به اهمیت امنیت در فضای مجازی ایجاد مراکز آپا را در تأمین امنیت فضای مجازی بسیار اساسی و مهم ارزیابی کرد. مهندس رضایتی در ادامه بر حمایت از فارغ التحصیلان و دانشجویان در تولید نرم افزارهای رایانه ای تآکید کرد و نقش مراکز آپا را در ایجاد اشتغال مهم ارزیابی کرد. در ادامه مهندس تسلیمی معاون ارتباطات و عملیات مرکز ماهر، مرکز آپا را بازوی سازمان فناوری و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان برشمرد و از فعالیت هشت مرکز آپا در کشور خبر داد. مهندس تسلیمی با تأکید بر اهمیت ادارات کل ICT در تعامل سازنده با دستگاه های استان، گفت امیدواریم همان گونه که دانشگاه گیلان توانست بسیار زودتر از بسیاری از دانشگاه ها مرکز آپای دانشگاهی را افتتاح کند،بتواند با حمایت های مناسب در آینده نزدیک خروجی خوب و مناسبی برای استان داشته باشد. دکتر رضا ابراهیمی آتانی عضو هیأت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه گیلان و مسئول راه اندازی مرکز آپای دانشگاه گیلان هم در این نشست گزارشی از روند شکل گیری این مرکز در دانشگاه ارائه کرد. شایان ذکر است در پایان مراسم گواهینامه راه اندازی مرکز آپای استان گیلان به دانشگاه گیلان داده شد. متن گواهینامه به شرح زیر است: به استناد اقدام چهارم از راهبرد دوم سند افتا و نظام ملی مقابله با حوادث رایانه ای، همچنین نظر به اهمیت و ضرورت راه اندازی و گسترش مراکز همکار در زمینه تشخیص، تحلیل و هماهنگی ملی پاسخ به حوادث امنیتی رایانه ای، و با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در دانشگاه گیلان، مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه ای (آپا) دانشگاه گیلان به عنوان یکی از مراکز همکار مرکز ملی مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای(ماهر) اعلان می گردد.

اطلاعیه

نمایشگر دسته ای مطالب